Јавне набавке 2019 Архива

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОMУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (pdf) ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2019
ЈН 1/2019 Електрична енергија Конкурсна документација (пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Одлука о додели уговора (пдф) Обавештење о закљученом уговору (пдф)
ЈН-2/2019 Средства за одржавање хигијене. Конкурсна документација(пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Одлука о закљученом оквирном споразуму (пдф) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф) Обавештење о закљученом уговору (пдф)
ЈН 10/2019 Фасадерски радови Конкурсна документација(пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Измене и допуне конкурсне документације (пдф) Одлука о обустави поступка (пдф) Обавештење о обустави поступка јавне набавке (пдф)
ЈН 10/2019 Фасадерски радови – понављање поступка Конкурсна документација (пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Измене и допуне конкурсне документације (пдф) Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (пдф) Одлука о додели уговора (пдф) Обавештење о закљученом уговору фасадерски радови (пдф)
ЈН 3/2019 Намирнице за припремање хране Конкурсна документација (пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Одговор понуђачу (пдф) Измене и допуне конкурсне документације (пдф) Обавештење о продуженом року (пдф) Одлука о обустави поступка јавне набавке (пдф) Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф) Одлука о обустави поступка намирнице (пдф) Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф) Обавештење о обустави поступка за партију (пдф) Обавештење о закљученом оквирном уговору (пдф) Oбавештење о закљученом уговору (пдф) Обавештење о закљученом уговору партија (пдф) Обавештење о закљученом оквирном споразуму партија (пдф)
ЈН 3/2019 Намирнице за припремање хране, партија 3 – свеже пилеће месо (понављање поступка) Конкурсна документација (пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Одлука о закључењу оквирног споразума (пдф) Обавештење о закљученом оквирном споразуму (пдф) Обавештење о закљученом уговору (пдф)
Намирнице за припремање хране 3/2019 , партија 9 – свеже воће и поврће (понављање поступка) Позив за достављање понуда (пдф) Конкурсна документација (пдф) Одлука о закључењу оквирног споразума партија (пдф) Обравештење о закљученом оквирном споразуму (пдф) Обавештење о закљученом уговору партија 9 (пдф)
ЈН 13/2019 Текуће поправке и одржавање зграде – замена улазних врата, рукохвата, израда централне помијере, израда тенде по партијама Конкурсна документација (пдф) Позив за достављање понуда (пдф) Одлука о додели уговора (пдф) Обавештење о закљученом уговору партија 1 (пдф) Обавештење о закљученом уговору партија 2 (пдф) Обавештење о закљученом уговору партија 3 (пдф) Обавештење о закљученом уговору партија 4 (пдф)
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2018 архива ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017 архива ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива