Јавне набавке 2018 – архива

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ДОMУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ (pdf)

ЈАВНЕ  НАБАВКЕ 2018

 ЈН бр. 1/2018 – Електрична енергија.Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одлука о додели уговора електрична енергија(pdf)
Обавештење о закљученом уговору(pdf)
 ЈН 2/2018 Средства за одржавање хигијенеПозив за подношење понуда средства за одржавање хигијене (pdf)
Конкурсна документација средства за одржавање хигијене(pdf)
Oбавештење о продуженом року (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Питања и одговори (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 7 (pdf)
 ЈН 3/2018 Намирнице за припремање хранеКонкурсна документација (pdf)Позив за достављањe понуда намирнице (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Одговор понуђачу 2 (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Обавештење о продуженом року (pdf)
Одлука о закључењу оквирног споразума (pdf)
Обавештење о закљученом споразуму ЈН 3 2018 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору 3 2018 (pdf)
ЈН 6/208 Услуге одржавања опремеКонкурсна документација услуге одржавање опреме(pdf)Позив за достављање понуде(pdf)
Одлука о додели уговора Услуге одржавања опреме (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 1 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 2 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 3 (pdf)
Обавештење о закљученом уговору партија 4 (pdf)
ЈН 8/2018 Изградња дежуране – портирницеПозив за достављање понуда – дежурана (pdf)
Конкурсна документација – дежурана (pdf)
Обавештење о закљученом уговору – дежурана (pdf)
ЈН 10/2018 Реконструкција и адаптација електро инсталација расвете фасаде.Позив за достављање понуда (pdf)
Конкурсна документација (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Обавештење о продуженом року за подношење понуда (pdf)
Измене и допуне конкурсне документације (pdf)
Одлука о додели уговора (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)
ЈН 9/2018 Ревитализација фасаде.Позив за достављање понуда (pdf)
Kонкурсна документација за ревитализацију (pdf)
Одговор понуђачу (pdf)
Одлука о додели уговора ревитализацијa фасаде (pdf)
Обавештење о закљученом уговору (pdf)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2017 архива
ЈАВНЕ НАБАВКЕ – 2016 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2015 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2014 архива
ЈАВНЕ  НАБАВКЕ – 2013 архива